VATA MINERALĂ
Firma AGLICON S.R.L. este cel mai mare vînzâtor de vatâ mineralâ ROCKWOOL în Chisinău
(În conformitate cu conferința finală a companiei ROCKWOOL pentru anul 2013)
 
Datorită aplicării tehnologiei moderne, produsele din vatâ mineralâ bazalticâ au o rezistență excepţională la comprimare şi sunt neinflamabile. În pofida unei izolaţii termice mai slabe decât densitatea comparabilă, produsele din vatâ mineralâ bazalticâ au un spectru mai larg de aplicabilitate, în cazurile când rezistenţa la comprimare este esenţială. Vata mineralâ bazalticâ are ca principala materie prima roca bazalticâ. Roca amestecata cu cocs și calcar, se topește în cuptoare cupolâ la temperaturi de circa 1500º C. Produsele din vata mineralâ bazalticâ oferâ o mare eficiența termoizolanta și o bună rezistență la compresiune datorată orientării fibrelor după o structură generală nedirecțională - majoritare orizontale iar restul predominant verticale - ce asigură rigiditatea și stabilitatea dimensională a materialului.
1. Alegerea cumpărătorului provine de la sistemul de izolare termică necesară. Vă rugăm să rețineți că densitatea  vatei minerale și conductivitatea acestuia nu este legat unul cu altul. De exemplu, vata ROCKMIN cu densitatea 26kg/m3 are o conductivitate termică λcalc=0,039 W.m-1.K-1 și vata FASROCK cu densitate de 135kg/m3 are conductivitatea termica λcalc = 0,039 W.m-1.K-1 .
2. Grosimea izolației se determină în funcție de calcul în conformitate cu CP E.04.05-2006 “ Proectarea protecțieî termice a clădirilor ”.Noi oferim Cumpărătorului calculul preventiv.
3. În colaborare cu firma noastră voi obțineți finanțare suplimentară a costurilor de compensare pentru programul internațional MOREEFF (http://moreeff.info/).
Alegerea ta - e doar o alegere de unul dintre cele mai importante sisteme: